ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ, LİSEY VƏ GİMNAZİYALARIN
I SİNFİNƏ ELEKTRON SƏNƏD QƏBULU SİSTEMİ